General Info  |  Home  |  Contact  |  Activiteiten  |  
Music - Live Bands
Training - Education
Building an Event
Co Import/Export
Guestbook/References
Training - Education Academy

 
M.T.B.Co BELGIUM  
             012/213.551

 
 

 

 

- Bouw- & Preventie-advies
- Bouwkundige ontwerpen 
- Technische studies en ingenieursactiviteiten
- Toezicht op de werf

- Bouwadministratie en bouwgeschillen
- Veiligheidscoordinatie
- Safety training 
   ( Opleidingen Basisveiligheid 12-VCA en VOL-VCA-Asbest-Werken op hoogte )
- Onderzoek, innovatie en ontwikkeling

 

Missie en visie

Bij " ons " kan je je talent ontwikkelen.

"Ons" bedrijf is gespecialiseerd in :
                     opleiding en lesgeving zowel in atelier als op de werkvloer. 


"Ons"heeft met eigen administratie, directie, en externe partners. 
  Een groep dynamische mensen waarin  vooral de cursist centraal 
  staat. 

"Ons" staat ook voor warmte, voor het feit dat je er niet alleen voor staat.
  Het gaat hier duidelijk om een samenwerking tussen verschillende mensen. 
 
Wij staan open voor jong en oud en voor alle nationaliteiten. 
  
Geen onderscheid, iedereen krijgt gelijke kansen vanuit "onze" visie. 


Cursisten staan niet alleen in het leerproces. Samen maken we dit waar.

Kan je  :
 
Kunnen geeft je de mogelijkheid om te kiezen. 
De cursist speelt een beslissende rol. 
Hij wil zelf iets bekomen en maakt dus een keuze of neemt zelf het initiatief. 
Dit is een actief gegeven. 
Er is inzet en inzicht voor nodig. 
Hier kan de cursist ook rekenen op de begeleiding van het team. 
Wij kunnen de cursist ondersteunen in zijn keuze. 
Die ondersteuning kan er zijn via contactmomenten en via mail.

Altijd  :
 
Altijd verwijst naar jong en oud. 
Het gaat om levenslang en levensbreed leren. 
We zijn volwassen in onderwijs.

Je talenten :
 
Ieder van ons heeft minstens één talent. 
Het ontdekken van een talent kan van de cursist zelf komen of kan ontstaan door
gesprek en begeleiding van onze instructeurs. 
Een talent is er als iemand het ziet. 
Hierbij is een persoonlijke relatie belangrijk. 
Voor ons is een cursist iemand met iets bijzonders.
Een talent ontdekken en ontplooien, betekent ook bijleren en evolueren op persoonlijk
en professioneel vlak, met de nadruk op de creatieve component. 
Leren is iets leuks, iets positiefs.

Ontwikkelen :
 
Je kan nieuwe wegen inslaan. 
Je kan je sterktes verder ontwikkelen en zo tekorten wegwerken. 
Je sterke punten kunnen excellent worden. 
Een talent ontwikkelen helpt ook om de persoonlijkheid te versterken. 
Op die manier kan je je welbevinden verhogen en zo ook je plaats in de samenleving versterken.
Ontwikkelen wil ook zeggen dat dit stapsgewijs gebeurt, mogelijks onder begeleiding. 
Je kan je ontplooien en evolueert naar iets krachtigs.
Ontwikkelen is ook vernieuwen, verbeteren en aan de toekomst werken.

Je talent ontwikkelen

Is een wens weten te vervullen, is open staan voor verandering en vernieuwing.
Een talent ontwikkelen is samen iets verwezenlijken, is groeien, is waarderen en gewaardeerd worden
door anderen.

1 partner in Training en Education :

M.T.B.Co Belgium
Tongeren
012/213.551

mtbco@telenet.be
  

Vraag vrijblijvend gratis offerte